Chính sách bảo hành

Tất cả các máy do cty sản xuất đều bản hành 1 năm.
  0935.911.775